Aktuellt

   Cajornas förberedelser inför vårkonserten pågår för fullt under ledning av körens dirigent Sara Selenius. Det handlar om konserten All You Need Is Love, med musik av The Beatles. Nya sångare har anslutit sig, och vi är nu uppe i femtio medlemmar. Förutom huvudkören finns det en kvartett och en större "dubbelkvartett" som kommer att uppträda. Vid vårkonserten medverkar Musikinstitutets ungdomskör, omkring 20 sångare, som dirigeras av Monica Henriksson. En orkester, bandet New Nebraska står för ackompanjemanget och kommer också att efter konserten 11.5 spela dansmusik, som blir avslutning på evenemanget.