Aktuellt

   Cajornas hösttermin har fungerat på coronavirusets villkor. Kören har övat i två skilda grupper, i varsitt utrymme. En del av körmedlemmarna har valt att öva på distans. Nu närmar sig terminen sitt slut. November månads övningar kl 18.30 sker onsdagarna 11.11 och 18.11. Den 25 november är det dags för höstmötet, med val av styrelse och ett antal funktionärer. Detta möte sker på distans, via Zoom. Terminens sista övning håller vi onsdagen den 2 december.