Styrelsen 2019

Ordförande
Alf Nordman

Medlemmar
Ika Renwall, viceordf.
Ulrica Broberg, sekr.
Gunilla Fagerström, kassör
Dick Nyman, styrelsemedlem

Suppleanter
Ann Grönqvist
Kerstin Frondén

Stämfiskaler
Halle Malmberg, sopran
Anja Grundström, alt
Berndt Söderlund, tenor och bas

Not- och kasettfiskal
Zinita Grönqvist-Lindh

Konsertgeneral
Camilla Stenström

PR-ansvarig
Carita Halenius 

Materialförvaltare
Lisbet Grönholm

Webbansvarig
Alf Nordman                                                                                                         

Dirigent:   Sara Selenius

Sopran
Bäckman, Sonja
Fagerström, Gunilla
Fellman, Mikaela
Frondén, Kerstin
Grönholm, Lisbet
Grönqvist, Ann
Helle, Gunilla                                                                                                                            Lindblad, Margaretha                                                                                         
Lindholm, Ann-Christin
Lindholm, Carola
Malmberg, Harriet
Nyberg, Beatrice                                                                                                                      Ranninen, Tua                                                                                                                      
Stenström, Camilla                                                                                                                   Svensson, Annina
Tuxen Borlaug, Helena                                                                                                         
Wilkman, Margita
17

Alt
Broberg, Ulrica                                                                                                                                    Björk, Gita                                                                                                                                      Egger-Landén Kristina                                                                                                                    Elgh, Vivika                                                         
Fabricius, Gunilla
Forsström, Rita
Gahnström, Karita
Grundström, Anja
Grönqvist-Lindh, Zinita
Halenius, Carita
Ingman, Marina
Kronberg, Anna
Lindberg, Anne
Lindholm, Eva
Partanen, Birgitta
Renwall, Ika
Rudnäs, Kerstin
Rusell, Gunilla
Schönberg, Karin
Seikkula, Tiina     
Wendelin, Marja-Leena
Westerlund, Agneta                                                                                                            
Wikström, Ann-Mari
23

Tenor
Malmberg, Björn-Olof                                                                                                             Lindblom, Peter
Söderlund, Berndt
Öhman, Sten

4

Bas
Holmström, Bengt-Erik
Nordman, Alf
Nyman, Dick
Pihlström, Carl-Magnus
Taube, Johan
5   

Sammanlagt  49