Historik

Verksamheten började hösten år 1991 när Ekenäs Medborgarinstitut startade kursen ”Säg det i toner” för deltagare ”med god sångröst”. Kursledare/dirigent var Caj Ehrstedt, pensionerad operasångare från Den Norske Opera. Sångföreningen Cajorna r.f. bildades följande vår. Repertoaren bestod av både sakral och profan musik, mest betecknande för denna tid var musik ur operetter. Cajorna spelade in två skivor och uppträdde med kända solister både i hemlandet och utomlands.

Tio år efter starten tog Teddy Granroth över som Cajornas dirigent. Teddy, utbildad musikpedagog och musikalisk mångsysslare, ledde Cajorna in på nya banor och inspirerade kören med rytmisk musik.

När Teddy flyttade från Raseborg lämnade han över till Pia Nygård, musikpedagog och c-kantor. Pias musikalitet och sprittande väsen ledde nu Cajorna vidare bland visor och evergreens. Solveig Kronström vikarierade Pia under två terminer och satte ner stort arbete på tonbildningen, vilket förstärkte och förbättrade körens klang avsevärt. Teddy Granroth återvände så småningom till Raseborg och återtog dirigentskapet. Repertoaren innehöll rock, musicals och gospel.

På hösten 2012 blev Olav Söderström Cajornas dirigent. Han fortsatte delvis på den linje Teddy startat dvs. gospel, men samtidigt presenterade han en ny repertoar för kören - Negro spirituals. Följande utmaning var dramatiserade kärlekssånger och evergreens under rubriken ”Tour d’amour” under år 2014, tätt följd av projektet ”The Sound of Musicals” under år 2015.   Samtidigt fortsatte samarbetet med Teddy Granroth, som medverkade i egenskap av konsertdirigent fram till hösten 2017. Efter Olav Söderströms avskedskonsert "Du omsluter mig" var det dags för dirigentbyte och ny körledare blev sångpedagogen Sara Selenius.

Under Cajornas drygt 30-åriga verksamhet har kören gjort många utlandsturnéer och deltagit i internationella körfestivaler runt om i Europa.

 

Sångföreningen Cajorna r.f.:s ordföranden

 

 

1992 – 1996  Trygve Lindqvist

1997 – 1998  Nils-Erik Holmström

1999 – 2002  Kaisa-Maija Holmberg

2003 – 2006  Carita Halenius

2007  Vivika Elgh

2008  Annika Gustafsson

2009 - 2016  Ulrica Broberg        

2017 - 2018 Dick Nyman

2019 - 2020  Alf Nordman

2021 -  Ika Renwall